Dion, met ruim 110 medewerkers in dienst, hanteert als leidraad in al haar dienstverlening de mooie metafoor uit de natuur ‘Symbiose’. Symbiose is het harmonisch samenleven van twee levensvormen. Beide partners zijn zo goed op elkaar ingespeeld, dat de samenwerking meer oplevert dan de optelsom van één plus één.

 

OxfamNovib